توکیو، 3 مارس 2022

ما مخالف هرگونه جنگ و خشونت هستیم

ما یک سازمان غیرانتفاعی فمینیستی و حمایت زنان در ژاپن هستیم و جزو تیم Worldwide-WAN هستیمما به همراه بسیاری از زنان در سراسر جهان به فعالبت مشغول هستیم ما

در حال حاضر روسیه به اوکراین حملات گستره ای کرده و جنگ آغاز شده است . در برابرحملات سنگین نظامی ، شهروندان غیرنظامی که در برابر آنها مقاومت می کنند در حال کشته شدن هستند . بسیاری از مردم هم که در مقابل حمله دشمن به سرزمینشان در حال حاضر آواره شده اند .

چه جنگ در اوکراین باشد چه در جایی باشد که از دید ما خارج باشد و صدای آنها از ما دور باشد ، ما مخالف شدید با هرگونه جنگ هستیم .

ما با از میان بردن هر جانی نهایت مخالفت خود را اعلام می کنیم . چه جان سرباز روسی باشد، چه جان سرباز اوکراینی ، چه جان رهبران حقیری که جنگ را آغاز کرده اند ، چه جان حیوانات و طبیعتی که بواسطه انسان های احمق حیات خودشان را دارند از دست می دند ، با هرگونه ازبین رفتن جانی مخالف هستیم . همچنین با هرگونه خشونت و اقدامی که قشر های آسیب پذیر را قربانی کند مخالف هستیم . .

گروه W-WAN مخواستار آرامش و امنبت جامعه است . ما در برابر تهاجم کنونی به اوکراین و بحران ایجاد شده ، با همه ی مخالفین جنگ در سراسر جهان اعلام همدلی و همبستگی می کنیم ، و تمام تلاش خودمان را می کنیم تا در اسرع وقت جنگ به پابان برسد . همچنین با مردم روسیه که با وجود حظرات احتمالی در داخل روسیه به مخالفت با جنگ می پردازند هم از صمیم قلب همبستگی خود را اعلام می کنیم .


Worldwide-WAN 平和連帯宣言 https://wan.or.jp/article/show/9970
Декларация W-WAN о мире и солидарности https://wan.or.jp/article/show/9973
Worldwide-WAN Peace Declaration of Solidarity https://wan.or.jp/article/show/9971
W-WAN-Erklärung zu Frieden und Solidarität https://wan.or.jp/article/show/9972
Déclaration de solidarité pour la paix du Worldwide-WAN https://wan.or.jp/article/show/10006
Declaración de Solidaridad por la Paz, Worldwide-WAN https://wan.or.jp/article/show/10008